Laserové navařování

V roce 2015 jsme nově rozšířili svůj servis o laserové navařování částí forem, včetně kompletních oprav nebo úprav těchto forem.

Jedná se o speciální zařízení, které nám umožňuje buď samostatně na zakázku opravit jakýkoliv poškozený tvar z kovových materiálů, kde jinou další metodou je pouze výroba nové součásti, nebo v kontextu s EDM vybavením zajistit zákazníkovi opravu složitého a mnohdy velmi drahého dílu, popř. sestavy.

V případě požadavku na kompletní opravu (vč. prací na CNC, EDM strojích) jako vstupní podklad preferujeme 3D data původní součásti (formát step).

V případě nouze umíme i tzv. reverzní engineering, čili rekonstrukci původní součásti 3D měřením a následné vymodelování dílu v našem konstrukčním software SolidWorks.